Informacje na temat CHA

Urząd Mieszkalnictwa, Chicago Housing Authority (CHA), jest miejską niedochodową organizacją mieszkaniową zarządzaną przez komisarza, powołanego na to stanowisko przez burmistrza Richarda M. Daley.  CHA przechodzi obecnie dziewiąty rok Planu Reorganizacyjnego – ambitnego planu restrukturyzacji, wymagającego zburzenia osiedli wieżowców, kompleksowego uzdrowienia rozproszonych jednostek Urzędu, domów dla seniorów i rodzinnych, położonych w obszarach o mniejszym zagęszczeniu ludności, a także budowy nowych osiedli, zróżnicowanych pod względem dochodów i rodzajów finansowania.  Głównym założeniem planu jest całkowita integracja rodzin posiadających niskie dochody z większymi, pod względem fizycznym, socjalnym i ekonomicznym, strukturami miasta Chicago.

Informacje na temat witryny internetowej CHA


CHA podejmuje wszelkie starania, aby pomóc osobom nie mówiącym po angielsku w uzyskaniu informacji lub skorzystaniu z pomocy oferowanej przez Urząd.  CHA rozbudowuje także program pomocy językowej (Language Assistance Program), który będzie oferował usługi tłumaczy w następujących językach:

  • hiszpańskim
  • polskim
  • rosyjskim
  • chińskim
  • filipińskim (opartym na tagalog)
  • wietnamskim

Wszelkie nowości na temat tego programu lub innych usług z zakresu tłumaczeń będą zamieszczane na bieżąco na tej stronie internetowej.  Dziękujemy za odwiedzenie nowego Urzędu Mieszkalnictwa CHA.